Historia

Od momentu powstania w 1845 roku, do pierwszej wojny światowej, Firma Wilckens działała wyłącznie w przemyśle produktów zbożowych. Max Ernst Wilckens rozpoczął działalność związaną z produkcją farb i lakierów, po tym, kiedy na skutek wydarzeń wojennych I Wojny Światowej załamał się rynek eksportowy dla produktów zbożowych. Po II Wojnie Światowej oraz zmianie miejsca siedziby firmy na Glückstadt, firma Wilckens rozwinęła się i rozkwitła w tym zakresie, i tym samym został położony kamień węgielny pod dzisiejsze sukcesy firmy.

Nowoczesna hala produkcyjna od 1996 roku

W roku 1996, Firma Wilckens przeniosła się do nowo wybudowanej fabryki, która powstała na obrzeżach Glückstadt.
W naszej nowoczesnej hali produkujemy rocznie powyżej 20 000 ton farb na potrzeby przemysłu ogólnego, przemysłu stoczniowego/okrętowego i branży budowlanej (DIY). Jesteśmy zarówno jednym z najważniejszych samodzielnych niemieckich producentów farb, jak i największym producentem farb dla przemysłu stoczniowego w Niemczech.